Notice

Oznámenie o registrácii zrušenia emisie

Oznam o zverejnení Ročnej finančnej správy za rok 2016 v denníku PRAVDA

Oznámenie o 6. výplate úrokového výnosu (private placement)

Oznam o zverejnení Polročnej finančnej správy k 30.6.2016 v denníku PRAVDA

Oznámenie o 5. výplate úrokového výnosu (private placement)

Oznámenie o 6. výplate úrokového výnosu JTGF III

Oznam o zverejnení Ročnej finančnej správy za rok 2015 v denníku PRAVDA

Oznámenie o 4. výplate úrokového výnosu (private placement)

Oznámenie o 3. výplate úrokového výnosu (private placement)

Oznámenie o 5. výplate úrokového výnosu JTGF III

Oznam o zverejnení Polročnej finančnej správy k 30.6.2015 v denníku PRAVDA

Oznámenie o predaji CP k 25.3.2014

Oznámenie o predaji CP k 17.3.2014

Oznámenie o predaji CP k 31.3.2014

Oznámenie o predaji CP k 7.4.2014

Oznamenie o zmene akcionara k 1.3.2014

Oznámenia o zmene konateľa

Oznámenie o predaji CP k 26.5.2014

Oznámenie o predaji CP k 30.4.2014

Oznámenie o predaji CP k 25.3.2014

Oznámenie o predaji CP k 23.1.2014

Oznámenie o nadobudnutí CP k 7.1.2014

Oznámenie o nadobudnutí CP k 20.12.2013

Oznámenie o nadobudnutí CP k 20.12.2013

Oznámenie k 1.1.2014

Oznámenie o fúzi JTFG SE

Oznámenie o fúzi JTFG SE o.z.

Oznámenie o predaji CP k 22.1.2014

Oznámenie o novej emisii k 20.12.2013 (private placement)

Oznámení o místě plnění informačních povinností

Oznámenie o 3. výplate úrokového výnosu JTGF III

Oznámenie o 4. výplate úrokového výnosu JTGF III

Oznam o zverejnení Ročnej finančnej správy za rok 2014 v denníku PRAVDA

Notice of changes

Annoucement